2019-11-27
Norstedts Juridik utger lagkommentar om IBL och IAL. Författare Bergquist och Hedström.

2019-04-15
Advokatbyrån firar 30-års jubileum.

2019-01-24
Oxford University Press utger lagkommentar till EUs bodelningsförordning. Bergquist medförfattare.

2018-12-07
Bergquist håller seminarium i London om EU:s bodelningsförordning för STEP (Society of Trust and Estate Practioners).

2018-09-06
Justitieministern förordnar Bergquist som expert i utredningen om månggifte.

2018-08-13
Emilia Hörnell börjar som biträdande jurist på advokatbyrån.

2017-11-16
Bergquist håller föredrag på Advokatdagarna om EU-bodelning.

2017-10-05
Bergquist och Fayad utkommer med lagkommentar om Internationell äktenskapsrätt.

2017-09-14
European Law Institute har utsett Bergquist till ledamot av sin Advisory Committee avseende godmanskap m.m.

2017-04-06
Bergquist har förordnats som expert i den statliga utredningen om barnäktenskap.

2017-03-02
Bergquist är huvudtalare på ett seminarium i Slovakien angående EU:s arvsförordning för domare från Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien.

2016-10-28
Bergquist är inbjuden att tala på Advokatdagarna om "Internationella äktenskap - månggifte och barnäktenskap".

2016-09-06
Bergquist och Yusuf skriver artikel i SvJT om förfarandereglerna i EUs arvsförordning.

2016-07-08
EU antar en förordning om makars förmögenhetsförhållanden (EU-Bodelning). I kraft 2019-01-29.

2016-06-02
Bergquist håller öppningsanförandet på Europeiska Rättsakademins (ERA) seminarium i Trier om preliminära erfarenheter av EU:s nya arvsförordning. ERA är EU:s fortbildningsakademi för jurister.

2016-05-13
Ulrika Hedström har blivit antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

2016-02-05
Gabriel Yusuf har blivit antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund.