Internationell arvsskatterätt

Sedan 2005 är arvsskatten avskaffad i Sverige.

Självfallet hindrar inte detta att en svensk arvinge kan få betala arvsskatt i utlandet, om den avlidne bodde där.

Arvsskatt kan också aktualiseras efter en avliden svensk medborgare, om han/hon bodde i utlandet.

Även om den avlidne bodde i Sverige och var svensk medborgare uttas arvskatt för fastighet i utlandet av det land, där fastigheten är belägen.

Observera att EU:s arvsförordning inte behandlar skatteregler. Skattefrågor styrs dels av varje lands nationella skatteregler, dels av s.k. dubbelbeskattningsavtal (i den mån sådana finns).

Mer om:
  • Internationell arvsrätt
  • Internationell arvsskatterätt