Tillsammans med professorer och advokater från Tyskland, Frankrike, England, Italien och Holland har Bergquist författat en lagkommentar till EU:s nya arvsförordning. Författarna har tillhört den expertgrupp som på uppdrag av EU-kommissionen utarbetat förslaget till arvsförordning. Kommentaren är utgiven på engelska, tyska och franska.

Advokaterna Bergquist och Melén har på Wolters Kluwers förlag (tidigare Norstedts Juridik) utgivit en lagkommentar till den nya svenska Internationella Arvslagen (IAL), som är en komplettering till EU:s arvsförordning. Bergquist har varit expert i den statliga utredning som lagt fram förslaget.

Bergquist har tidigare författat två lagkommentarer om internationell arvs- och bodelningsrätt:
Internationell arvs- och bodelningsrätt, 2003. Kommenterar lagarna (1937:81) och (1990:272).
Nordisk internationell privaträtt, 2008. Kommenterar lagarna (1935:44-46) och (1931:429).

Bergquist och Fayad har fått uppdrag av förlaget Wolters Kluwer att skriva en lagkommentar om svensk Internationell Äktenskapsrätt. Kommentaren utkommit hösten 2017.

Bergquist kommer tillsammans med professorer och advokater från Frankrike, England, Holland och Italien att skriva en lagkommentar på engelska och franska om EUs nya bodelningsförordning. Kommentaren utkommer hösten 2018.