Medarbetare

Ulf Bergquist, advokat

Erica Striby, advokat, VD

Gabriel Yusuf, advokat

Ulrika L. Hedström, advokat

Gustaf Mollstedt, jur. kand.

Emilia Hörnell, jur. kand.

Sonja Weisz, sekreterare

Ulrika L. Hedström

Ulrika L. Hedström
Telefon: 08-652 78 00
E-post: ulrika.l.hedstrom@advokatbergquist.se
Språk
Engelska.
Karriär
2011 Juris kandidatexamen, Örebro universitet
2011 Föredragande, Kammarrätten i Jönköping
2011 Notarietjänstgöring, Skaraborgs tingsrätt
2013 Beredningsjurist, Skaraborgs tingsrätt
2013 Biträdande jurist Bergquist & Partners Advokatbyrå AB
2016 Ledamot Sveriges Advokatsamfund
2016 Delägare i Bergquist & Partners Advokatbyrå AB