Medarbetare

Ulf Bergquist, advokat

Erica Striby, advokat, VD

Gabriel Yusuf, advokat

Ulrika Hedström, advokat

Emilia Hörnell, jur. kand.

Sonja Weisz, sekreterare

Ulrika Hedström

Ulrika Hedström
Telefon: 08-652 78 00
E-post: ulrika.hedstrom@advokatbergquist.se
Språk
Engelska.
Karriär
2011 Juris kandidatexamen, Örebro universitet
2011 Föredragande, Kammarrätten i Jönköping
2011 Notarietjänstgöring, Skaraborgs tingsrätt
2013 Beredningsjurist, Skaraborgs tingsrätt
2013 Biträdande jurist Bergquist & Partners Advokatbyrå AB
2016 Ledamot Sveriges Advokatsamfund
2016 Delägare i Bergquist & Partners Advokatbyrå AB