Artiklar

Bergquist har bl.a. publicerat följande artiklar:

Ämne: Review of the EU Succession Regulation
Media: GPR 2/2023, sid. 76

Ämne: Europäisches Nachlasszeugnis
Media: Iprax 3/2020

Ämne: Declarations, last wills, agreements
Media: ERA Journal 2/2019

Ämne: Barnäktenskap
Media: Advokaten 1/2019
Medförfattare: Anna Fayad
Länk: Läs mer

Ämne: EU Matrimonial Property Regulation
Media: STEP Journal Nov. 2018
Medförfattare: Richard Frimston
Länk: Läs mer

Ämne: EUs arvsförordning i EU-domstolen
Media: SvJT 2018 s. 787

Ämne: Samkönade äktenskap
Media: Advokaten 1/2018
Länk:Läs mer

Ämne: EU:s arvsförordning – förfaranderegler
Media: SvJT 2016 s. 519
Medförfattare: Gabriel Yusuf
Länk: Läs mer

Ämne: Hemvistbegreppet
Media: Advokaten 8/2015
Medförfattare: Ulrika Hedström
Länk: Läs mer

Ämne: Laglott
Media: DN Debatt 2012-01-17
Medförfattare: Erica Striby
Länk: Läs mer

Ämne: Truster
Media: Advokaten 8/2011
Medförfattare: Lina Melén
Länk: Läs mer

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du kontakta våra advokater inom internationell arvsrätt och bodelningsrätt ? Besök vår kontaktsida med våra kontaktuppgifter