Advokatbyrå Stockholm

Specialister på svensk och internationell arvsrätt och bodelningsrätt

Bergquist & Partners Advokatbyrå AB grundades 1989 och är sedan 2002 specialiserad på svensk och internationell arvsrätt och bodelningsrätt. 

Över 30 års erfarenhet

Berquist & Partners Advokatbyrå AB har arbetat med arvsrätt och bodelningsrätt sedan 1989.

Experter på arvsrätt och bodelningsrätt

Berquist & Partners Advokatbyrås ambition är att vara Sveriges kunnigaste advokatbyrå på internationell arvsrätt och bodelningsrätt.

Våra specialistområden

Internationell arvsrätt och bodelningsrätt

Både de svenska och de internationella arvs- och bodelningsfrågorna kan leda till problem, juridiska och praktiska. Dessutom kan internationella arvsskattefrågor aktualiseras. Klicka på knapparna nedan för att läsa mer.

Internationella samarbeten

Advokatbyrån samarbetar nära med arvsrättsadvokater i England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Schweiz och USA.

Vilka typer av uppdrag kan vi åta oss?

Arvsrätt

Bodelningsrätt

Övrigt

Referenser

Byrån har under mer än 30 år handlagt över 1000 ärenden inom arvs– och bodelningsrätt.

I drygt 400 fall har juristerna på Bergquist & Partners Advokatbyrå haft förordnanden som boutredningsman, skiftesman eller bodelningsförrättare.
Många av ärendena har haft anknytning till något annat land, såsom Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Portugal, Nederländerna, Schweiz, Österrike, Grekland, Serbien, Kroatien, Ungern, Israel, Ukraina, USA, Canada, Chile, Brasilien, Mexiko, Kina, Japan, Thailand, Australien, Turkiet, Irak, Dubai, Egypten, Marocko, Sydafrika och Zambia.

Justitieministern

har förordnat Bergquist som expert i utredningarna om internationell arvsrätt
(SOU 2014:25), barnäktenskap (SOU 2017:96), månggifte (SOU 2020:2) och hedersbrott (SOU 2020:57).

EU-kommissionen

har haft Bergquist som expert vid utarbetandet av EUs arvsförordning och EUs bodelningsförordning.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du kontakta våra advokater?
Besök vår kontaktsida med våra kontaktuppgifter.