Kontakt

Telefon

Tel: 08-652 78 00

Adress

Sankt Eriksgatan 63 A, Stockholm

E-post

För kontakt via mail se kontaktpersoner nedan

Organisation

Bergquist & Partners Advokatbyrå AB
Org nr: 556339-0243

Kontaktpersoner

Ulf Bergquist, advokat

ulf.bergquist@advokatbergquist.se

Erica Striby, advokat

erica.striby@advokatbergquist.se

Ulrika Hedström, advokat

ulrika.hedstrom@advokatbergquist.se

Emilia Hörnell, advokat

emilia.hornell@advokatbergquist.se

Sonja Weisz, sekreterare

sonja.weisz@advokatbergquist.se

Det har, av Advokatsamfundet, inrättats en särskild konsumenttvistnämnd med uppgift att pröva tvist mellan konsument och advokat. Under vissa omständigheter kan en konsument vända sig till konsumenttvistnämnd för att få sin fråga prövad.Mer information om detta återfinns på webbadressen: www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/.

Nedan följer nämndens kontaktuppgifter:
Postadress:
Konsumenttvistnämnden
Box 27321
102 54 Stockholm
Telefon: 08-549 03 00
e-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se