Lagkommentarer

EUs arvsförordning

Tillsammans med professorer och advokater från Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Nederländerna har Bergquist författat en kommentar till EUs arvsförordning. Kommentaren utgavs 2015 på engelska, tyska och franska.

EUs bodelningsförordning

Lagkommentar utgiven 2019 av Oxford University Press och Dalloz (Paris). Bergquist medförfattare.

Internationella bodelningslagen och Internationella arvslagen

Norstedts Juridik har 2019 med Bergquist och Hedström som författare utgivit en kommentar till de svenska kompletteringslagarna till EUs bodelnings- och arvsförordningar (IBL och IAL).

Karnov

Bergquist och Hörnell har 2020 skrivit kommentarer till EUs arvsförordning och IAL.

Internationell äktenskaps- och föräldrarätt

Norstedts Juridik har i december 2021 utgivit en lagkommentar av Bergquist, seniorjurist Anna Fayad och ämnesråd Elisabeth Hovmöller (Justitiedepartementet) om Bryssel II ter-förordningen, Rom III-förordningen, internationella äktenskapslagen och nordiska äktenskapsförordningen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du kontakta våra advokater inom internationell arvsrätt och bodelningsrätt ? 
Besök vår kontaktsida med våra kontaktuppgifter