Referenser

Några av våra referenser

Byrån har under mer än 30 år handlagt över 1000 ärenden inom arvs – och bodelningsrätt.

I drygt 400 fall har juristerna på Bergquist & Partners Advokatbyrå haft förordnanden som boutredningsman, skiftesman eller bodelningsförrättare. Många av ärendena har haft anknytning till något annat land, såsom Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Portugal, Nederländerna, Schweiz, Österrike, Grekland, Serbien, Kroatien, Ungern, Israel, Ukraina, USA, Canada, Chile, Brasilien, Mexiko, Kina, Japan, Thailand, Australien, Turkiet, Irak, Dubai, Egypten, Marocko, Sydafrika och Zambia.

Justitieministern

har förordnat Bergquist som expert i utredningarna om internationell arvsrätt (SOU 2014:25), barnäktenskap (SOU 2017:96), månggifte (SOU 2020:2) och hedersbrott (SOU 2020:57).

Advokatsamfundet

har anlitat Bergquist och Hedström vid upprättande av remissvar till ett antal utredningar om internationell arvs- och bodelningsrätt.

EU-kommissionen

har haft Bergquist som expert vid utarbetandet av EUs arvsförordning och EUs bodelningsförordning.

Internationella seminarier

Bergquist har hållit föredrag om EUs arvs- och bodelningsförordningar i Bryssel, Cambridge, London, Trier, Milano, Heidelberg och Bratislava.

Utrikesdepartementet

liksom utländska ambassader i Sverige och svenska ambassader i utlandet rekommenderar ofta Bergquist & Partners Advokatbyrå i internationella arvs- och bodelningsfrågor.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du kontakta våra advokater inom internationell arvsrätt och bodelningsrätt ? Besök vår kontaktsida med våra kontaktuppgifter