Ulf Bergquist

Telefon: 08-652 78 00
E-post: ulf.bergquist@advokatbergquist.se

Språk

Engelska, tyska.

Karriär

1975 Juris kandidatexamen, Lunds universitet
1975 – 1977 Tingsmeritering, Malmö tingsrätt
1978 – 1985 Politiskt arbete bl a informationssekreterare på Kommunikationsdepartementet 1981-82
1986 – 1988 Biträdande jurist på Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
1989 Ledamot Sveriges Advokatsamfund
1989 Grundar Bergquist & Partners Advokatbyrå AB
1998 Tysk advokat (Rechtsanwalt)